Válassza ki a regisztráció típusát:

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

*Felhasználónév:
*E-mailcím:
*Jelszó:
*Jelszó megerősítése
Családnév:
Keresztnév:
Becenév:
*Nem
*Születési dátum:
*Irányítószám:
A megye és helysiségnév az irányítószám alapján töltődik ki!
Közterület megnevezése:
Közterület jellege(út,utca,tér..stb.):
Emelet/ház-ajtószám:
Vezetékestelefon:
Mobiltelefon:
Weboldal:
Hírlevél:

Becsukás

Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Nyilatkozat

Felhasználási Feltételek

I) Szerződő felek, általános tudnivalók

§  A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Valkó Kornél (2643 Diósenő, Kossuth L. út 9/a.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Országos Helyi Termék Portál (http://www.orszagoshelyitermek.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Portál) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

§  Felhasználónak minősül a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

§  A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról a Felhasználók nem kapnak külön értesítést. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok  a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II) Szolgáltatás jellemzői

§  A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a magyarországi helyi termékesekről, azok tevékenységeiről, a helyi termékesekkel történő kapcsolat felvételi lehetőségekről. Felhasználó böngészheti a portál tartalmát és regisztráció után maga is helyi termékesként termékeivel bemutatkozhat a Portálon a Felhasználók előtt ill. felhasználóként használhat plusz funkciókat. Amennyiben Felhasználó helyi termékesként regisztrál, úgy magát és az általa készített termékeket a Portálon hirdetheti.

§  A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül . A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

§  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

§  A Portálon található és használható alkalmazások működéséért, a Felhasználó gépén, rendszerében okozott károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Portált minden Felhasználó saját felelősségére használja.

§  A Portálon található tartalmak, dokumentumok valódiságáért ill. az ezekben előforduló hibák, elírások ill. az ezekből származó esetleges kellemetlenségekért, károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

§  A Weboldalon található "termelői adatbázis" tartalma kizárólag az abban szereplő személyekkel szolgáltatásaik igénybevétele céljából történő kapcsolatfelvételre szolgál. Ettől eltérő célra a „termelői adatbázis” adatait felhasználni tilos, így továbbközlésük sem megengedett, csak az Üzemeltető írásos engedélyével!

§  A Portál és a Portálon található adatbázis tartalma, az adatbázisban szereplő adatok valódisága semmilyen esetben nem minősül az Üzemeltető részéről tett ajánlatnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

III) Regisztráció

§  A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítésére, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.

§  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

§  A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket és a Portál tartalmához kapcsolódó egyéb információkat küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

§  A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik

§  Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció, amennyiben nem helyi termékesként regisztrál, ingyenes. Amennyiben helyi termékesként regisztrál, úgy önmaga és termékeinek hirdetése szintén ingyenes, de Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy e szolgáltatását a későbbiekben ellenszolgáltatásért cserébe nyújtsa. Ennek változásáról ill. az ellenszolgáltatás mértékéről a Felhasználókkal a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot és a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést küld. Az ingyenes és a későbbi fizetős időszakok lejárata előtt Szolgáltató a Felhasználót a regisztrációban megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben Felhasználó a továbbiakban is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, úgy a kiküldött e-mailben található információkat követve tudja ezt megtenni , a szolgáltatást továbbra is igényelni.

IV) A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményei

§  Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

§  A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom, struktúra, adatbázis modell szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

§  Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Országos Helyi Termék Portál – www.orszagoshelyitermek.hu” ill. az aloldal közvetlen linkje.
Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Portál bármely oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját  a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Portálról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy az átvett tartalom alá.

§  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

§  A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V) Szolgáltatás megszűntetése, korlátozása

A Portál látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat  elfogadja. A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból, előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül, részlegesen vagy egészében szüneteltetni, megszüntetni, avagy Felhasználó regisztrációját törölni.
A Szolgáltató jogosult a Portál szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen, indokolás és külön előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket, vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat  nem tartják be.

VI) Felhasználói tartalom és annak eltávolítása

§  A Portálra csak regisztrált felhasználó tölthet fel bemutatkozást, hirdetést.

§  Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató által üzemeltetett Portálon közzétesz, illetve amit a Portálon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feltöltött bemutatkozásokat, hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Portálon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jog általi művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.  A Portál tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel. Szolgáltató kizárólag a Portál rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a bemutatkozás, hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

§  A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni semmilyen (például, de nem kizárólagosan: törvényi, hitelességi, stb.) szempontból a felhasználók által feltöltött tartalmakat, képeket, hirdetéseket, bemutatkozásokat. Azokért a Felhasználót terheli mindennemű felelősség.

§  A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja, és ügyel arra, hogy a Portálon megjelenő tartalom - Szolgáltató lehetőségeihez képest - megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és a jó ízlés szabályainak. Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, megtévesztőek, illetve a Portál rendeltetésszerű használatát gátolják, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Portál használata során kialakult etikai normáknak.

§  A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

o   Kereskedő és csak kereskedelmi tevékenységet végző személy, cég regisztrációja;

o   A Portál technikai rombolása;

o   Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;

o   Jogellenes tartalom közzététele;

o   Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;

o   Más felhasználók zaklatása;

o   Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele;

o   Konkurens Portál, Weboldal reklámozása.

 

VII) Felelősség

§  A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat és a Portálról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét, így azokért felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.

§  Felhasználó a Portált saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen (például, de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, szellemi, stb.) kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el, Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Portálon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. A hatályos magyar jogszabályok értelmében Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (bemutatkozást, hirdetést, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, képet), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási Feltételekbe avagy az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az adat bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. Szolgáltató jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi nyilatkozatba ütköző magatartást tanúsít.

§  Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé.

§  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Portál - akár előzetes értesítés nélküli - átalakítása, fejlesztése, szolgáltatások módosítása, műszaki meghibásodása, az arról történő illegális, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekbe vagy Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköző tartalom eltávolítása során keletkező károkért, és azokért kártérítésre nem kötelezhető

§  Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból (például, de nem kizárólagosan: áram kimaradás, eszköz-meghibásodás, bűncselekmény következménye, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkező kárért, azért kártérítésre nem kötelezhető.

§  A Honlap harmadik személy(ek) által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési jogkörrel ezen weboldalak felett, így azok tartalmáért (beleértve, de nem kizárólagosan: jogszerűség, hitelesség, stb.) Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

§  Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen harmadik fél által üzemeltetett weboldal törvénysértő vagy más káros tartalommal bír, abban az esetben a Portálról a kérdéses linket eltávolítja.

§  Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

§  Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

§  Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, vegye fel velünk a kapcsolatot a Portálon megtalálható elérhetőségeink egyikén.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.orszagoshelyitermek.hu magántulajdonú honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa, üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit (továbbiakban Felhasználó) a Honlap adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

I. Érintett felek: Adatkezelő és a Felhasználó

Az adatok kezelője (Valkó Kornél, 2643 Disójenő, Kossuth L. út 9/a. e-mail: kornel.valko (kukac) gmail.com ), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.
Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot és az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási Feltételeket megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti.
Hirdetés: regisztrált felhasználó, termelő adatlapja és az általa kínált termékek létrehozása és adatlapján történő megjelenítése.

II. Kezelt adatok

A Honlap megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő kétszintű jogosultsági kört alakított ki:
A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon adatlap kitöltésére, általuk termelt termékek hirdetésére, adataik és hirdetéseik kezelésére. A Honlapon megadott személyes és cég adatokra azért van szükség, hogy a Felhasználó és egyben leendő vásárló kapcsolatba kerülhessen a termelővel, eladóval.

III. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjai, az IP cím, a belépő- és kilépő oldal URL-je, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál. A Honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok szintén kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

IV. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ha a felhasználó tevékenysége a portálon nem aktív a session ID-k 30 perc elteltével automatikusan törlődnek, ami azt is jelenti, hogy a felhasználóknak ebben az esetben újra be kell jelentkezniük ha használni szeretnék a portál szolgáltatásait. Egyszerre két számítógépről ugyanazzal a belépési adatokkal nem lehet belépni. Amennyiben már beléptünk a portálra felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal és egy másik számítógépreől ezt ismét megtesszük, a korábban belépett esetben a rendszer automatikusan kilépteti a felhasználót. A regisztráció során megadott személyes és opcionális adatok törlését a Felhasználó bármikor törölheti - valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási Feltételek).

V. Általános adatvédelmi tudnivalók

A Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai, közvetlen üzletszerzési és piackutatási célból, valamint szolgáltatásai minőségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait köteles megadni. Felhasználó emellett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetőek, vagy többféleképpen értelmezhetőek.

Amennyiben Felhasználó regisztrációkor nem a saját adatait (például de nem kizárólagosan: harmadik fél adatait) adja meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, és/vagy Felhasználóval szembeni kártérítésre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a Felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

Felhasználó a Honlapra feltöltött tartalmat, illetve azok egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából kezelheti. Felhasználó nem jogosult ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő terjesztésére, tárolására (például, de nem kizárólagosan: adatbázisokban), átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára és bárminemű egyéb, a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételén túlmutató felhasználásra. 

Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban minden jogot magának tart fenn.

A Honlapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Adatkezelő teljes körűen nem ellenőrzi, így ezekért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben adatkezelőnek tudomására jut, hogy valamely Felhasználó által a Honlapra feltöltött apróhirdetés(ek) vagy kép(ek) harmadik fél (felek) személyiségi vagy szerzői jogait sértik, úgy ezeket onnan eltávolítja.
Felhasználó hozzájárul, hogy a Honlapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a képeket az Adatkezelő nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.

VI. Hirdetésekre vonatkozó tájékoztatás

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó adatlapján, hirdetéseiben feltöltött publikus tartalom (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, stb.) esetében (különösképpen, ha az tartalmaz személyes adatot), a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hirdetésekben közöltek alapján mások a Felhasználó személyét érintő - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hirdető által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § . Adatkezelő a hirdetésekben publikusan megjelenő tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett a hirdetésekben megjelenő publikus tartalmat Felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó által törölt hirdetéseket Adatkezelő nem tárolja tovább, azok végleges törlésre kerülnek.

VII. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek férhetnek hozzá.
Felhasználó engedélye nélkül Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben előírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A Honlap felületén a Felhasználó által megadott adatok közül a feltöltött hirdetés publikus tartalma (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, hirdetés helye, stb.) nyilvános. Minden egyéb, a Felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak, és harmadik személy által nem hozzáférhetőek. Kivétetlt képez ez alól az az eset, amikor a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárul más személyes adatai (pl.: telefonszám, e-mail cím, név, stb.) közzétételére.
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a Felhasználó jelszavát Felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.

VIII. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

Felhasználó a saját adatait, hirdetéseinek tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címen.

IX. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok tárolása harmadik fél szerverén és tárhelyén történik. A megbízott szolgáltató az általa őrzött személyes adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.
Emellett Adatkezelő törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban működjön. Ennek ellenére – az Internet sajátosságaiból kifolyólag, valamint mivel a Honlap a fentebb említett módon egy tőle független szolgáltató tárhelyén és szerverén fut – az oldalon közzétett adatok biztonságát – részben rajta kívülálló okok miatt – az Adatkezelő nem tudja teljes mértékben garantálni. Ezért Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan információkat tegyen közzé, melynek bármilyen, az Adatkezelőn kívülálló okból (például de nem kizárólagosan bűncselekmény) történő kikerülése nem okoz neki sem anyagi, sem másféle kárt, ugyanis Adatkezelő ilyen esetben semminemű felelősséget nem vállal a kikerült adatokért.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Felhasználónak emellett lehetősége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság előtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címre jutassa el.

XI. Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését, kivéve a törvényi előírás avagy a hatósági intézkedés esetét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő legalább öt nappal előre közzéteszi honlapján. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Becsukás

Ellenőrzőszöveg:


Olvashatatlan? Új szöveget!
Ide írja be az ellenőrzőszöveget:

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

*Termelői Felhasználónév:
*E-mailcím:
*Jelszó:
*Jelszó megerősítése
*Családnév:
*Keresztnév:
Megszólítási név(Becenév):
*Vállalkozási forma


*Cégnév:
Gazd.szerv.esetén:
*Nem
*Születési dátum:
*Irányítószám:
A megye és helysiségnév az irányítószám alapján töltődik ki!
*Közterület megnevezése:
*Közterület jellege(út,utca,tér..stb.):
*Emelet/ház-ajtószám:
Vezetékestelefon:
Mobiltelefon:
Weboldal:
Hírlevél:

Becsukás

Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Nyilatkozat

Felhasználási Feltételek

I) Szerződő felek, általános tudnivalók

§  A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Valkó Kornél (2643 Diósenő, Kossuth L. út 9/a.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Országos Helyi Termék Portál (http://www.orszagoshelyitermek.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Portál) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

§  Felhasználónak minősül a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

§  A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról a Felhasználók nem kapnak külön értesítést. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok  a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II) Szolgáltatás jellemzői

§  A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a magyarországi helyi termékesekről, azok tevékenységeiről, a helyi termékesekkel történő kapcsolat felvételi lehetőségekről. Felhasználó böngészheti a portál tartalmát és regisztráció után maga is helyi termékesként termékeivel bemutatkozhat a Portálon a Felhasználók előtt ill. felhasználóként használhat plusz funkciókat. Amennyiben Felhasználó helyi termékesként regisztrál, úgy magát és az általa készített termékeket a Portálon hirdetheti.

§  A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül . A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

§  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

§  A Portálon található és használható alkalmazások működéséért, a Felhasználó gépén, rendszerében okozott károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Portált minden Felhasználó saját felelősségére használja.

§  A Portálon található tartalmak, dokumentumok valódiságáért ill. az ezekben előforduló hibák, elírások ill. az ezekből származó esetleges kellemetlenségekért, károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

§  A Weboldalon található "termelői adatbázis" tartalma kizárólag az abban szereplő személyekkel szolgáltatásaik igénybevétele céljából történő kapcsolatfelvételre szolgál. Ettől eltérő célra a „termelői adatbázis” adatait felhasználni tilos, így továbbközlésük sem megengedett, csak az Üzemeltető írásos engedélyével!

§  A Portál és a Portálon található adatbázis tartalma, az adatbázisban szereplő adatok valódisága semmilyen esetben nem minősül az Üzemeltető részéről tett ajánlatnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

III) Regisztráció

§  A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítésére, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.

§  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

§  A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket és a Portál tartalmához kapcsolódó egyéb információkat küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

§  A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik

§  Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció, amennyiben nem helyi termékesként regisztrál, ingyenes. Amennyiben helyi termékesként regisztrál, úgy önmaga és termékeinek hirdetése szintén ingyenes, de Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy e szolgáltatását a későbbiekben ellenszolgáltatásért cserébe nyújtsa. Ennek változásáról ill. az ellenszolgáltatás mértékéről a Felhasználókkal a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot és a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést küld. Az ingyenes és a későbbi fizetős időszakok lejárata előtt Szolgáltató a Felhasználót a regisztrációban megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben Felhasználó a továbbiakban is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, úgy a kiküldött e-mailben található információkat követve tudja ezt megtenni , a szolgáltatást továbbra is igényelni.

IV) A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményei

§  Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

§  A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom, struktúra, adatbázis modell szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

§  Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Országos Helyi Termék Portál – www.orszagoshelyitermek.hu” ill. az aloldal közvetlen linkje.
Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Portál bármely oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját  a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Portálról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy az átvett tartalom alá.

§  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

§  A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V) Szolgáltatás megszűntetése, korlátozása

A Portál látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat  elfogadja. A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból, előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül, részlegesen vagy egészében szüneteltetni, megszüntetni, avagy Felhasználó regisztrációját törölni.
A Szolgáltató jogosult a Portál szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen, indokolás és külön előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket, vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat  nem tartják be.

VI) Felhasználói tartalom és annak eltávolítása

§  A Portálra csak regisztrált felhasználó tölthet fel bemutatkozást, hirdetést.

§  Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató által üzemeltetett Portálon közzétesz, illetve amit a Portálon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feltöltött bemutatkozásokat, hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Portálon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jog általi művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.  A Portál tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel. Szolgáltató kizárólag a Portál rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a bemutatkozás, hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

§  A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni semmilyen (például, de nem kizárólagosan: törvényi, hitelességi, stb.) szempontból a felhasználók által feltöltött tartalmakat, képeket, hirdetéseket, bemutatkozásokat. Azokért a Felhasználót terheli mindennemű felelősség.

§  A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja, és ügyel arra, hogy a Portálon megjelenő tartalom - Szolgáltató lehetőségeihez képest - megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és a jó ízlés szabályainak. Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, megtévesztőek, illetve a Portál rendeltetésszerű használatát gátolják, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Portál használata során kialakult etikai normáknak.

§  A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

o   Kereskedő és csak kereskedelmi tevékenységet végző személy, cég regisztrációja;

o   A Portál technikai rombolása;

o   Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;

o   Jogellenes tartalom közzététele;

o   Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;

o   Más felhasználók zaklatása;

o   Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele;

o   Konkurens Portál, Weboldal reklámozása.

 

VII) Felelősség

§  A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat és a Portálról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét, így azokért felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.

§  Felhasználó a Portált saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen (például, de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, szellemi, stb.) kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el, Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Portálon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. A hatályos magyar jogszabályok értelmében Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (bemutatkozást, hirdetést, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, képet), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási Feltételekbe avagy az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az adat bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. Szolgáltató jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi nyilatkozatba ütköző magatartást tanúsít.

§  Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé.

§  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Portál - akár előzetes értesítés nélküli - átalakítása, fejlesztése, szolgáltatások módosítása, műszaki meghibásodása, az arról történő illegális, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekbe vagy Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköző tartalom eltávolítása során keletkező károkért, és azokért kártérítésre nem kötelezhető

§  Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból (például, de nem kizárólagosan: áram kimaradás, eszköz-meghibásodás, bűncselekmény következménye, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkező kárért, azért kártérítésre nem kötelezhető.

§  A Honlap harmadik személy(ek) által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési jogkörrel ezen weboldalak felett, így azok tartalmáért (beleértve, de nem kizárólagosan: jogszerűség, hitelesség, stb.) Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

§  Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen harmadik fél által üzemeltetett weboldal törvénysértő vagy más káros tartalommal bír, abban az esetben a Portálról a kérdéses linket eltávolítja.

§  Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

§  Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

§  Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, vegye fel velünk a kapcsolatot a Portálon megtalálható elérhetőségeink egyikén.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.orszagoshelyitermek.hu magántulajdonú honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa, üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit (továbbiakban Felhasználó) a Honlap adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

I. Érintett felek: Adatkezelő és a Felhasználó

Az adatok kezelője (Valkó Kornél, 2643 Disójenő, Kossuth L. út 9/a. e-mail: kornel.valko (kukac) gmail.com ), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.
Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot és az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási Feltételeket megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti.
Hirdetés: regisztrált felhasználó, termelő adatlapja és az általa kínált termékek létrehozása és adatlapján történő megjelenítése.

II. Kezelt adatok

A Honlap megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő kétszintű jogosultsági kört alakított ki:
A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon adatlap kitöltésére, általuk termelt termékek hirdetésére, adataik és hirdetéseik kezelésére. A Honlapon megadott személyes és cég adatokra azért van szükség, hogy a Felhasználó és egyben leendő vásárló kapcsolatba kerülhessen a termelővel, eladóval.

III. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjai, az IP cím, a belépő- és kilépő oldal URL-je, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál. A Honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok szintén kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

IV. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ha a felhasználó tevékenysége a portálon nem aktív a session ID-k 30 perc elteltével automatikusan törlődnek, ami azt is jelenti, hogy a felhasználóknak ebben az esetben újra be kell jelentkezniük ha használni szeretnék a portál szolgáltatásait. Egyszerre két számítógépről ugyanazzal a belépési adatokkal nem lehet belépni. Amennyiben már beléptünk a portálra felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal és egy másik számítógépreől ezt ismét megtesszük, a korábban belépett esetben a rendszer automatikusan kilépteti a felhasználót. A regisztráció során megadott személyes és opcionális adatok törlését a Felhasználó bármikor törölheti - valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási Feltételek).

V. Általános adatvédelmi tudnivalók

A Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai, közvetlen üzletszerzési és piackutatási célból, valamint szolgáltatásai minőségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait köteles megadni. Felhasználó emellett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetőek, vagy többféleképpen értelmezhetőek.

Amennyiben Felhasználó regisztrációkor nem a saját adatait (például de nem kizárólagosan: harmadik fél adatait) adja meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, és/vagy Felhasználóval szembeni kártérítésre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a Felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

Felhasználó a Honlapra feltöltött tartalmat, illetve azok egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából kezelheti. Felhasználó nem jogosult ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő terjesztésére, tárolására (például, de nem kizárólagosan: adatbázisokban), átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára és bárminemű egyéb, a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételén túlmutató felhasználásra. 

Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban minden jogot magának tart fenn.

A Honlapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Adatkezelő teljes körűen nem ellenőrzi, így ezekért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben adatkezelőnek tudomására jut, hogy valamely Felhasználó által a Honlapra feltöltött apróhirdetés(ek) vagy kép(ek) harmadik fél (felek) személyiségi vagy szerzői jogait sértik, úgy ezeket onnan eltávolítja.
Felhasználó hozzájárul, hogy a Honlapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a képeket az Adatkezelő nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.

VI. Hirdetésekre vonatkozó tájékoztatás

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó adatlapján, hirdetéseiben feltöltött publikus tartalom (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, stb.) esetében (különösképpen, ha az tartalmaz személyes adatot), a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hirdetésekben közöltek alapján mások a Felhasználó személyét érintő - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hirdető által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § . Adatkezelő a hirdetésekben publikusan megjelenő tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett a hirdetésekben megjelenő publikus tartalmat Felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó által törölt hirdetéseket Adatkezelő nem tárolja tovább, azok végleges törlésre kerülnek.

VII. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek férhetnek hozzá.
Felhasználó engedélye nélkül Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben előírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A Honlap felületén a Felhasználó által megadott adatok közül a feltöltött hirdetés publikus tartalma (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, hirdetés helye, stb.) nyilvános. Minden egyéb, a Felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak, és harmadik személy által nem hozzáférhetőek. Kivétetlt képez ez alól az az eset, amikor a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárul más személyes adatai (pl.: telefonszám, e-mail cím, név, stb.) közzétételére.
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a Felhasználó jelszavát Felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.

VIII. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

Felhasználó a saját adatait, hirdetéseinek tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címen.

IX. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok tárolása harmadik fél szerverén és tárhelyén történik. A megbízott szolgáltató az általa őrzött személyes adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.
Emellett Adatkezelő törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban működjön. Ennek ellenére – az Internet sajátosságaiból kifolyólag, valamint mivel a Honlap a fentebb említett módon egy tőle független szolgáltató tárhelyén és szerverén fut – az oldalon közzétett adatok biztonságát – részben rajta kívülálló okok miatt – az Adatkezelő nem tudja teljes mértékben garantálni. Ezért Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan információkat tegyen közzé, melynek bármilyen, az Adatkezelőn kívülálló okból (például de nem kizárólagosan bűncselekmény) történő kikerülése nem okoz neki sem anyagi, sem másféle kárt, ugyanis Adatkezelő ilyen esetben semminemű felelősséget nem vállal a kikerült adatokért.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Felhasználónak emellett lehetősége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság előtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az kornel.valko(kukac)gmail.com e-mail címre jutassa el.

XI. Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését, kivéve a törvényi előírás avagy a hatósági intézkedés esetét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő legalább öt nappal előre közzéteszi honlapján. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Becsukás

Ellenőrzőszöveg:


Olvashatatlan? Új szöveget!
Ide írja be az ellenőrzőszöveget:

Legújabb Termelők
Tolna
Nagydorog
Veszprém
Balatonhenye

Felhasználónév:
Jelszó: